Arméliste format

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  The latest issue of the 9th Scroll is here! You can read all about it in the news.

  Our beta phase is finally over. Download The Ninth Age: Fantasy Battles, 2nd Edition now!

  • Arméliste format

   Funderar på det här arméliste-format som vi använt under senaste året. Är det verkligen lönt att ha vårt eget svenska format över det internationella som finns i tournament pack?
   För mig känns det mest bara jobbigt att behöva skriva listor på olika sätt om det är internationell turnering


   Svenska formatet
   Display Spoiler

   Stampede wrote:

   Hej!
   Så nu har arrangörerna för bland annat QFA, TNQ, GoW och Wettcon gått tillsammans och bestämt att vi skall försöka införa ett standardiserat sätt att skriva armélistor på Svenska turneringar. Detta för att försöka motverka den uppsjö av konstiga och svårlästa format som leder till en massa extraarbete för arrangörerna, och gör att armédokumenten blir röriga. Därför inför vi nu detta standardiserade format som från och med nu kommer att krävas på alla våra turneringar. Vilket straff som läggs för att bryta mot mallen bestämmer dock var enskild arrangör för sitt event. Hittar ni hål i mallen, eller har funderingar så är det bara att posta på, så kan vi uppdatera mallen för att täcka upp dem.

   Exempel på fullständig armélista:
   Daniel Tooke – Vampire Covenant
   Vampire Count on Court of the Damned with Lamia Blood Ties: General, Wizard Master, Path of Witchcraft, The Dead Arise, Lamia Bloodline, Light Armor, Shield, Hand weapon with Reapers Harvest, Cursed Medallion, Potion of Swiftness, Basalt Infusion – 1270
   Necromancer: Wizard Master, Path of Evocation, Necromantic Staff - 430
   2 x 8 Dire Wolves – 113
   40 Ghouls: Champion – 660
   21 Zombies: Musician – 140
   22 Zombies: Musician – 145
   30 Barrow Guard: Halberds, Full Command, Black Standard of Zagvozd – 775
   2 x 2 Great Bats – 90
   10 Wraiths – 355
   9 Wraiths – 318
   Total: 4499


   Struktur av Armélistan.
   Namn på spelare – Namn på armé.
   Exempel:
   Daniel Tooke – Vampire Covenant


   Karaktärer.
   [Antal, om fler än en] [Karaktärsnamn] [on Mount namn]: [General], [Wizard Level], [Path of Magic], [Mundane Uppgraderingar och Utrustning], [Vapen][with Weapon Enchantments], [Övrig Special Equipment] – [Poängkostnad]
   Exempel:
   Vampire Count on Court of the Damned with Lamia Blood Ties: General, Wizard Master, Path of Witchcraft, The Dead Arise, Lamia Bloodline, Light Armor, Shield, Hand Weapon with Reapers Harvest, Cursed Medallion, Potion of Swiftness, Basalt Infusion – 1270
   Necromancer: Wizard Master, Path of Evocation, Necromantic Staff – 430
   2 Banshees - 165


   Enheter.
   [Antal dupliceringar av enheten x][Antal modeller i enheten][Enhetsnamn]: [Mundane Uppgradering och Utrustning], [Command alternativ], [Special Equipment] – [Poängkostnad]
   Exempel:
   30 Barrow Guard: Halberd, Full Command, Black Standard of Zagvozd – 775
   2 x 5 Vampire Knights: Blood Ties: Brotherhood of the Dragon, Musician, Standard – 585


   Total Poängkostnad.
   Exempel:
   Total: 4499


   Definitioner.
   Namn på spelare/Armé: Anger vem som skall spela armén, och från vilken armébok armén kommer. Har armén någon form av uppgradering som påverkar hela arméns funktion, eller tvingar en uppgradering på flertalet/alla entries, så bör detta anges här, så som exempelvis Undying Dynasties Terracotta eller Barrow Legion.


   Antal: Anger hur manga utav en viss enhet eller karaktär som finns I listan.


   Karaktärs- och enhetsnamn: Anger namnet på karaktären eller enheten, som visat i arméboken.


   Mount namn: Anges om karaktären rider på något riddjur. Har själva mountet någon uppgradering anges detta här. Är detta en uppgradering som ändrar mountets namn, ange detta som nytt mount namn, exempelvis "Vampire Count on Zombie Dragon" till "Vampire Count on Colossal Zombie Dragon" eller "High Prince on Dragon" till "High Prince on Ancient Dragon". Har mountet en uppgradering som endast ändrar mountets funktion, ange det efter mount namnet med prefixen "With". Exempelvis en Doomlord på Wasteland Behemoth med Additional Limbs anges helt enkelt som "Doomlord on Wasteland Behemoth with Additional Limbs".

   General: Talar om karaktären agerar som arméns general. Är karaktären ej general uteblir detta.


   Wizard Level: Om karaktären är en magiker anges detta som Wizard Apprentice, Wizard Adept eller Wizard Master. En modells Wizard level skall alltid skrivas ut, oavsett om modellen har sin default wizarding level (Oftast Apprentice), eller endast har tillgång till en typ av wizard level.


   Path of Magic: Anger vilken typ av magi, eller “Path of Magic” som en magiker använder. Har karaktären tillgång till fler än en path, oftast genom att karaktären köpt Essence of a Free Mind, så anges bägge paths karaktären kan välja mellan. Path of Magic skall alltid skrivas ut, oavsett om magikern bara har tillgång till en path.


   Mundane Uppgraderingar: Inkluderar alla uppgraderingar, tillval eller utrustning som sker utanför en karaktärs eller enhets special equipment allowance. Dessa inkluderar mundane rustningar (Tex Heavy Armour, Shield etc), Ogre Khans Big Names, Orc Warcry, Vampire Bloodlines, Kingdom of Equitaine Virtues och Vows, Sylvan Elf Kindreds, Marks of the Dark Gods och så vidare. Utrustning eller specialregler som en enhet kommer med i grund skall inte tas med! Notera även att
   vapen ej anges här!   Vapen & Weapon Enchantments: Här anges alla vapen och weapon enchantments som karaktären eller enheten har köpt. Har modellen ett vapen som bär en weapon enchantment anges detta som "Vapennamn with Weapon Enchantment". Exempelvis "Paired Weapon with Heroes Heart". Bär vapnet ingen weapon enchantment anges det endast med sitt vapennamn, exempelvis "Halberd". Hand Weapons, eller andra vapen som en karaktär eller enhet bär i grund, skrivs endast ut om de bär en weapon enchantment!   Övrig Special Equipment: Inkluderar alla uppgradering och tillval utöver weapon enchantments som kostar poäng utav en karaktärs eller enhets special equipment allowance, så som magiska rustningar, artefakter eller magiska banners.


   Command Options: Anges som Musician, Standard eller Champion. Är alla tre alternativ närvarande, byts dessa ut mot "Full Command".


   Poängkostnad: Anges endast i siffror. Ange inte suffixen ”pts” eller liknande efter siffran. Finns en duplicering av enheten eller karaktären ( tex 2 x 12) ange kostnaden för varje enhet eller karaktär, inte enheterna tillsammans.


   Layout: Tänk på att komprimera storleken på listan så mycket som möjligt! Varje ny enhet eller karaktär skall ske på en ny rad, men utan extra utrymme mellan raderna. Spelarnamn och arménamn bör anges i fetstil. Vid identiska dupliceringar av samma enhet eller karaktärer, använd en multiplikator istället för en ny rad. Se Great Bats eller Dire Wolves i exempellistan högst upp.

   Format i tournament pack:
   Display Spoiler

   3. Your Army List
   Army Lists, sometimes also referred to as army rosters, must follow this format:

   Example Army List
   Name - VC Lamia Bloodline
   1275 – Vampire Count, Court of the Damned (Blood Ties Lamia), General, Master, Witchcraft, The Dead Arise, Lamia, Commandment, Reaper’s Harvest, Cursed Medallion, Potion of Swiftness
   255 – Barrow King, BSB, GW (Cleansing Light)
   490 – Necromancer, Master, Evocation, LA, Binding Scroll, Binding Scroll
   165 – 2x 1 Banshee
   135 – 2x 20 Zombies, M
   619 – 52 Skeletons, Spears, S, M C, Flaming Standard
   123 – 2x 8 Dire Wolves, C
   160 – 3 Ghasts
   560 – 7 Vampire Spawn
   335 – Varkolak
   4495

   Structure of Army List
   1. Name of player
   2. Army: Army abbreviation (e.g. BH, DE, DH, SE, VC) and theme if relevant (e.g. Barrow Legion, Wildheart)
   3. Characters
   [Point Cost] – [Number of duplicates of the Character x, if more than one] [Character name], [mount name] [(mount options)], [General/BSB], [Apprentice/Adept/Master], [Path of Magic], [mundane upgrades and equipment], [weapon] [(Weapon Enchantment)], [other Special Items]
   1. Units
    [Point Cost] – [Number of duplicates of the unit (if more than one)] [Number of models in the unit] [Unit name], [Mundane upgrade and equipment], [Command Group Options (upgrades and equipment)], [Special upgrades and equipment]
   2. Total: Total point cost of the army


   Details:
   Name of player
   The name of the player fielding the army. First names and nicknames are acceptable.

   Army abbreviation
   Which Army Book the army comes from. Please use the common army abbreviations (BH, DE, DH, DL, etc.).
   If the army has an option that affects the entire army's function, changes the Army Categories, or forces an upgrade on most/all entries, this should be stated here, for example UD’s (Terracotta Army).

   Number of duplicates of the Character/unit x
   Indicates how many instances of an IDENTICAL unit or Character are on the Army List, followed by an “x”. Use of this is mandatory if there are 2 or more identical entries.

   Number of models in the unit
   Number of models in a unit. If the number is 1, do not write this down unless there are duplicates of the same unit.

   Character and unit name
   Specifies the name of the Character or unit as shown in the Army Book.

   Mount name
   Specifies if the Character has a mount. If the mount itself has an upgrade, this is stated here in brackets "Mount (upgrade)“ (e.g. "Doomlord, Wasteland Behemoth (Additional Limbs)". If this is an upgrade that changes the mount's name, instead just use the new mount name (e.g. "Colossal Zombie Dragon" instead of "Zombie Dragon").

   General and/or Battle Standard Bearer
   Note which Character is acting as the army's General or Battle Standard Bearer (BSB). If the Character is not a General or BSB, this is left empty. If the General comes with a mandatory upgrade (e.g. The Dead Arise, Greater Dominion), this must be noted along with its purchased optional upgrades.

   Wizard level
   If the Character is a Wizard, this is where you denote whether it is an Apprentice, Adept, or Master, without the common prefix “Wizard“. A model's Wizard level should only be given when the Wizard level is optional.

   Path of Magic
   Specifies the Path of Magic that a Wizard uses (e.g. Alchemy, Occultism, Divination). Do not use prefixes such as “Path of ...“. If the Character has access to more than one Path (Essence of a Free Mind), then both Paths are given. Paths of Magic should only be mentioned if the Wizard has access to more than one Path.

   Mundane options
   Includes all upgrades, options, or equipment that does not contribute to the Special Item allowance of a Character or unit. These include mundane armour (e.g. Heavy Armour and Shields), Ogre Khans Big Names, Orc War Cry, Vampire Bloodlines, Kingdom of Equitaine Virtues and Vows, Sylvan Elf Kindreds, Favours of the Dark Goods, etc. Note that:
   • Equipment or Model Rules that the unit comes with as default should not be included.
   • Free and/or mandatory options must be listed.
   • Weapons, Command Group and Special Items options are not listed here.


   Weapons and Weapon Enchantments
   List all weapons and Weapon Enchantments that the Character or unit has purchased. If a weapon has no Weapon Enchantment, it is only indicated with its weapon name, for example "Halberd". Hand Weapons and default weapons of the unit/Character are not mentioned on the Army List unless they are enchanted. If the model has more than one weapon that could be enchanted (i.e. something more than just a Hand Weapon), and the Weapon Enchantment could be taken on more than one of the weapons (including the Hand Weapon), it must be noted which weapon has the enchantment. This is done as: "Weapon name (Weapon Enchantment)", for example "Paired Weapons (Hero’s Heart)". Note that DH Weapon Runes follow the same rules.

   Other Special Items
   Includes all upgrades and options in addition to Weapon Enchantments that cost points out of a Character's or unit's Special Item allowance, such as Armour Enchantments, Artefacts, or Banner Enchantments. DL Manifestations and DH runes follow the same rules.

   Command Group Options
   Musician, Standard Bearer, and Champion, including special versions of these (e.g. WDG Favoured Champions). Use short forms for the basic ones: "M", "S", and "C". If Command Group Options have special upgrades, these are listed in brackets after the corresponding model (e.g. "C (Repeater Handgun"). Banner Enchantments are an exception, they are listed under Special Items.

   Abbreviations
   The following abbreviations must be used. No other abbreviations are allowed.

   M = Musician
   S = Standard Bearer
   C = Champion
   BSB = Battle Standard Bearer
   LA = Light Armour
   HA = Heavy Armour
   PA = Plate Armour
   HW = Hand Weapon
   PW = Paired Weapons
   GW = Great Weapon
   TW = Throwing Weapons

   - Head of Rules Team -
   - Assistant Head of Rules Clarity Team-
  • New

   Lagerlof wrote:

   Vi ska väl ändå anamma det man får ut direkt från NewRecruit? (vilket är det internationalla från tournamentpack)

   Så behöver ingen av oss sitta och skriva om och fixa.
   Ja, det drygaste är att omvandla det verktyg man nu använt sig av till svenskt format.

   Newrecruit är najs och kan vi bara exportera direkt därifrån och skicka in så sparar vi inte bara tid utan det är också mycket mindre chans att man gör något fel i listan (fel poäng eller otillåtet item etc).


   Dew it!
  • New

   Håller med tankarna ovan om både verktyg och internationella formatets fördelar.

   En högst personlig aspekt av det hela kommer sig från när jag satt och rättade listor för första gången (och missade saker såklart)... Det hade varit så mycket skönare att ha poängen FÖRST under rättning och övrig kontroll.
   Om ni, som mig, läser listorna för ETC så tycker i alla fall jag att man snabbt vänjer sig vid att ignorera första sifforna för att se vad det är för typ av enhet.
   Hobbyist gamer is the best description. With a love for tactics, strategy and more than one level of play.

   Dread Elves is an ever ongoing project.